سال گذشته این روزها پا می کوبیدم بر خاک بیابان خشک تو و در گرد و خاک به هوا رفته  نفسم بند می آمد .امسال , این روزها پا نمی کوبم .بر هیچ کجا پا نمی کوبم.سرم در ابرهاست و مست رطوبت ابرها هستم.

/ 1 نظر / 5 بازدید